CCleaner pomoże usunąć infekcję dipladoks i gmeagames

Jak już pisałem w poradniku o usuwaniu w Windows, przy infekcji automatycznie dodawany jest wpis w sekcji Run oraz w Tasks

HKU\S-1-5-21-2688734218-161217015-2599257622-1000\…\Run: [PC] => explorer.exe hxxp://dipladoks.org

Task: {4CBA7E30-XXXX-4F77-AE14-XXXXXXXXXXXX} – System32\Tasks\PC => cmd.exe /c REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v PC /t REG_SZ /d „explorer.exe hxxp://dipladoks.org

Ponieważ infekcja nie ingeruje w inne miejsca komputera, nie licząc historii przeglądanych stron i cookies, można ją usunąć za pomocą znanego wszystkim programu CCleaner

Czytaj dalej „CCleaner pomoże usunąć infekcję dipladoks i gmeagames”

Infekcja Gmeagames i dipladoks jak usunąć w Windows

Infekcja pochodzi najczęściej z plików pobranych z niezaufanych stron.

Automatycznie dodawany jest wpis w sekcji Run oraz w Task

HKU\S-1-5-21-2688734218-161217015-2599257622-1000\…\Run: [PC] => explorer.exe hxxp://dipladoks.org

Task: {4CBA7E30-XXXX-4F77-AE14-XXXXXXXXXXXX} – System32\Tasks\PC => cmd.exe /c REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v PC /t REG_SZ /d „explorer.exe hxxp://dipladoks.org

Pierwszy (Run) uruchamia szkodliwą stronę wraz ze startem komputera.
Drugi (Task) – dodaje wpis uruchamiający do rejestru.

Przejdźmy do sposobu usunięcia

Czytaj dalej „Infekcja Gmeagames i dipladoks jak usunąć w Windows”

Dodawanie logów na wklejto.pl

Logi z FRST są podstawą do rozpoznania problemów z komputerem.

Bywa, że problemem jest samo przekazanie zawartości Logów.
Najczęstszym z nich jest brak ukośników w liniach logów, co uniemożliwia rozpoznanie ewentualnej infekcji i wykonanie pliku naprawczego.
C:Program Files (x86)WinRARrarext64.dll [2017-09-13] (Alexander Roshal)
Na prostym przykładzie pokażę jak ten problem rozwiązać.

Czytaj dalej „Dodawanie logów na wklejto.pl”