Optymalizacja systemu w laptopie za pomocą skryptu od Chris Titus

Krótki poradnik opisujący skrypt, który optymalizuje system i usuwa większość niepotrzebnych programów zainstalowanych domyślnie po każdej większej aktualizacji, bądź po świeżej instalacji systemu Windows

Skrypt został napisany przez Chris’a Titus’a

https://github.com/ChrisTitusTech/winutil#chris-titus-techs-windows-utility

 1. Zacznij od sprawdzenia aktywnych procesów, aby porównać z późniejszym wynikiem
  Menedżer zadań -> zakładka Wydajność
 2. Uruchom PowerShell z uprawnieniami administratora wpisz poniższą komendę
  iwr -useb https://christitus.com/win | iex
 3. Przy pierwszym uruchomieniu Skrypt może zapytać o dodatek Chocolatey
  Wystarczy potwierdzić (Y/T) i poczekać na uruchomienie Skryptu
 4. Po uruchomieniu głównego ekranu wybierz Tweaks
 5. Kliknij ustawienia Laptop – 1
  Zaznacz checkboxy po lewej – 2
  Zaznacz checkboxy po prawej – 3
  i kliknij Run Tweaks4
 6. W tle (w oknie Powershell) można obserwować wykonywanie poleceń
  Gdy zakończy, wyłącz okno skryptu i zrób restart
  Sprawdź działanie systemu i ilość procesów