Infekcja Gmeagames i dipladoks jak usunąć w Windows

Infekcja pochodzi najczęściej z plików pobranych z niezaufanych stron.

Automatycznie dodawany jest wpis w sekcji Run oraz w Task

HKU\S-1-5-21-2688734218-161217015-2599257622-1000\…\Run: [PC] => explorer.exe hxxp://dipladoks.org

Task: {4CBA7E30-XXXX-4F77-AE14-XXXXXXXXXXXX} – System32\Tasks\PC => cmd.exe /c REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /f /v PC /t REG_SZ /d „explorer.exe hxxp://dipladoks.org

Pierwszy (Run) uruchamia szkodliwą stronę wraz ze startem komputera.
Drugi (Task) – dodaje wpis uruchamiający do rejestru.

Przejdźmy do sposobu usunięcia

Czytaj dalej Infekcja Gmeagames i dipladoks jak usunąć w Windows